Bouppteckning och Juridik

BOUPPTECKNING

En bouppteckning måste alltid upprättas när någon har avlidit. Detta ska påbörjas inom tre månader och avslutas senast efter fyra månader. Enda undantaget är då om dödsboet saknar tillgångar alternativt att tillgångarna är begränsade. Tag då kontakt med det socialkontor i kommun eller stadsdel som den avlidne/na tillhörde.

Fast pris för bouppteckning: 5.300:

TESTAMENTE
Ett skriva ett testamente borde egentligen varje människa göra, då blir det aldrig några oklarheter och man undviker arvstvister och tråkigheter efter ett dödsfall. Vi erbjuder att skriva ett testamente vid ett personligt möte, ett bättre alternativ än online.

Fast pris att skriva testamente: 1.675:-


Du bokar tid för testamente på tel 076-782 12 16